javahermarket

javahermarket

آرسنال اسپورت - 'پودولسکی تمامی شرایط لازم برای آرسنال را دارد'

javahermarket

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جستجوگر گوگل

ّ

نظر کارشناسان در مورد جذب مهاجم ملی پوش آلمانی

روز دوشنبه اعلام شد لوکاس پودولسکی مهاجم باشگاه کلن با انتقال به آرسنال موافقت کرده است و تابستان به آرسنال می آید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهاجم جدید آلمانی تیم، سایت رسمی باشگاه با مهاجم اسبق آرسنال و کلن تونی وودکاک صحبت کرده است.

تونی وودکاک، مهاجم اسبق آرسنال و کلن

" می دام که لوکاس بسیار خوب است. اگر نگاهی به آمار او داشته باشید او 26 ساله است و بیشتر 90 بار برای تیم ملی آلمان بازی کرده است و نسبت گل / بازی خوبی دارد. انتقال خوبی برای بوکاس است و او برای آرسنال کاملاً مناسب است. او در لندن زندگی خواهد کرد و برای باشگاهی فوق العاده بازی خواهد کرد. این شرایط هم برای باشگاه و هم خود این بازیکن برد - برد است.

او می تواند در نوک خط حمله و کمی عمقی تر به عنوان مهاجم دوم بازی کند. او یک چپ پای طبیعی است و می تواند در جناح چپ نیز بازی کند. این به نظر آرسن بستگی دارد که او را در بهترین جایگاه به کار گیرد اما لوکاس این فصل در حالی که کلن برای بقا می جنگد گل هایی به ثمر رساند که کیفیت او را نشان داد.

بین کلن و آرسنال تفاوت زیادی وجود ندارد. در کلن یکی از بهترین جوهای ورزشگاه ها وجود دارد که تنها در فوتبال می توان آن را پیدا کرد. آن ها ورزشگاهی خوب و هوادران فوق العاده ای دارند. لوکاس در آنجا به عنوان " شاهزاده" معرفو است و مانند یک قهرمان ملی با وی برخورد می شود. باشگاه کلن در مرکز شهر قرار دارد اما لندن کمی متفاوت است و در این شهر آرسنال، چلسی و تاتنهام حضور دارند.

اما این روزها وقتی به باشگاه های بزرگ می روید چیزهای جذاب زیادی در پیرامون شما وجود دارند. آن ها امکانات فوق العاده دارند و وقتی به آنجا می روید یک زمین سبز و 22 بازیکن را خواهید دید. اگر در بالاترین سطح بازی کنید نباید مشکلی برای تطابق با دیگر تیم ها داشته باشید.

شما کسی مثل لوکاس را دارید که تمامی شرایط لازم دارد. سن خوب، قیمت خوب، تجربه ی بالا، زمان مناسب برای رفتن به کشور دیگر و اگر به تفاوت های فرهنگی و جامعه نیز دقت کند همه چیز درست است. دلیلی وجود ندارد که او در اینجا به موفقیت بزرگی نرسد."روز دوشنبه اعلام شد لوکاس پودولسکی مهاجم باشگاه کلن با انتقال به آرسنال موافقت کرده است و تابستان به آرسنال می آید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهاجم جدید آلمانی تیم، سایت رسمی باشگاه با مهاجم اسبق آرسنال و کلن تونی وودکاک صحبت کرده است.

تونی وودکاک، مهاجم اسبق آرسنال و کلن

" می دام که لوکاس بسیار خوب است. اگر نگاهی به آمار او داشته باشید او 26 ساله است و بیشتر 90 بار برای تیم ملی آلمان بازی کرده است و نسبت گل / بازی خوبی دارد. انتقال خوبی برای بوکاس است و او برای آرسنال کاملاً مناسب است. او در لندن زندگی خواهد کرد و برای باشگاهی فوق العاده بازی خواهد کرد. این شرایط هم برای باشگاه و هم خود این بازیکن برد - برد است.

او می تواند در نوک خط حمله و کمی عمقی تر به عنوان مهاجم دوم بازی کند. او یک چپ پای طبیعی است و می تواند در جناح چپ نیز بازی کند. این به نظر آرسن بستگی دارد که او را در بهترین جایگاه به کار گیرد اما لوکاس این فصل در حالی که کلن برای بقا می جنگد گل هایی به ثمر رساند که کیفیت او را نشان داد.

بین کلن و آرسنال تفاوت زیادی وجود ندارد. در کلن یکی از بهترین جوهای ورزشگاه ها وجود دارد که تنها در فوتبال می توان آن را پیدا کرد. آن ها ورزشگاهی خوب و هوادران فوق العاده ای دارند. لوکاس در آنجا به عنوان " شاهزاده" معرفو است و مانند یک قهرمان ملی با وی برخورد می شود. باشگاه کلن در مرکز شهر قرار دارد اما لندن کمی متفاوت است و در این شهر آرسنال، چلسی و تاتنهام حضور دارند.

اما این روزها وقتی به باشگاه های بزرگ می روید چیزهای جذاب زیادی در پیرامون شما وجود دارند. آن ها امکانات فوق العاده دارند و وقتی به آنجا می روید یک زمین سبز و 22 بازیکن را خواهید دید. اگر در بالاترین سطح بازی کنید نباید مشکلی برای تطابق با دیگر تیم ها داشته باشید.

شما کسی مثل لوکاس را دارید که تمامی شرایط لازم دارد. سن خوب، قیمت خوب، تجربه ی بالا، زمان مناسب برای رفتن به کشور دیگر و اگر به تفاوت های فرهنگی و جامعه نیز دقت کند همه چیز درست است. دلیلی وجود ندارد که او در اینجا به موفقیت بزرگی نرسد."روز دوشنبه اعلام شد لوکاس پودولسکی مهاجم باشگاه کلن با انتقال به آرسنال موافقت کرده است و تابستان به آرسنال می آید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهاجم جدید آلمانی تیم، سایت رسمی باشگاه با مهاجم اسبق آرسنال و کلن تونی وودکاک صحبت کرده است.

تونی وودکاک، مهاجم اسبق آرسنال و کلن

" می دام که لوکاس بسیار خوب است. اگر نگاهی به آمار او داشته باشید او 26 ساله است و بیشتر 90 بار برای تیم ملی آلمان بازی کرده است و نسبت گل / بازی خوبی دارد. انتقال خوبی برای بوکاس است و او برای آرسنال کاملاً مناسب است. او در لندن زندگی خواهد کرد و برای باشگاهی فوق العاده بازی خواهد کرد. این شرایط هم برای باشگاه و هم خود این بازیکن برد - برد است.

او می تواند در نوک خط حمله و کمی عمقی تر به عنوان مهاجم دوم بازی کند. او یک چپ پای طبیعی است و می تواند در جناح چپ نیز بازی کند. این به نظر آرسن بستگی دارد که او را در بهترین جایگاه به کار گیرد اما لوکاس این فصل در حالی که کلن برای بقا می جنگد گل هایی به ثمر رساند که کیفیت او را نشان داد.

بین کلن و آرسنال تفاوت زیادی وجود ندارد. در کلن یکی از بهترین جوهای ورزشگاه ها وجود دارد که تنها در فوتبال می توان آن را پیدا کرد. آن ها ورزشگاهی خوب و هوادران فوق العاده ای دارند. لوکاس در آنجا به عنوان " شاهزاده" معرفو است و مانند یک قهرمان ملی با وی برخورد می شود. باشگاه کلن در مرکز شهر قرار دارد اما لندن کمی متفاوت است و در این شهر آرسنال، چلسی و تاتنهام حضور دارند.

اما این روزها وقتی به باشگاه های بزرگ می روید چیزهای جذاب زیادی در پیرامون شما وجود دارند. آن ها امکانات فوق العاده دارند و وقتی به آنجا می روید یک زمین سبز و 22 بازیکن را خواهید دید. اگر در بالاترین سطح بازی کنید نباید مشکلی برای تطابق با دیگر تیم ها داشته باشید.

شما کسی مثل لوکاس را دارید که تمامی شرایط لازم دارد. سن خوب، قیمت خوب، تجربه ی بالا، زمان مناسب برای رفتن به کشور دیگر و اگر به تفاوت های فرهنگی و جامعه نیز دقت کند همه چیز درست است. دلیلی وجود ندارد که او در اینجا به موفقیت بزرگی نرسد."روز دوشنبه اعلام شد لوکاس پودولسکی مهاجم باشگاه کلن با انتقال به آرسنال موافقت کرده است و تابستان به آرسنال می آید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهاجم جدید آلمانی تیم، سایت رسمی باشگاه با مهاجم اسبق آرسنال و کلن تونی وودکاک صحبت کرده است.

تونی وودکاک، مهاجم اسبق آرسنال و کلن

" می دام که لوکاس بسیار خوب است. اگر نگاهی به آمار او داشته باشید او 26 ساله است و بیشتر 90 بار برای تیم ملی آلمان بازی کرده است و نسبت گل / بازی خوبی دارد. انتقال خوبی برای بوکاس است و او برای آرسنال کاملاً مناسب است. او در لندن زندگی خواهد کرد و برای باشگاهی فوق العاده بازی خواهد کرد. این شرایط هم برای باشگاه و هم خود این بازیکن برد - برد است.

او می تواند در نوک خط حمله و کمی عمقی تر به عنوان مهاجم دوم بازی کند. او یک چپ پای طبیعی است و می تواند در جناح چپ نیز بازی کند. این به نظر آرسن بستگی دارد که او را در بهترین جایگاه به کار گیرد اما لوکاس این فصل در حالی که کلن برای بقا می جنگد گل هایی به ثمر رساند که کیفیت او را نشان داد.

بین کلن و آرسنال تفاوت زیادی وجود ندارد. در کلن یکی از بهترین جوهای ورزشگاه ها وجود دارد که تنها در فوتبال می توان آن را پیدا کرد. آن ها ورزشگاهی خوب و هوادران فوق العاده ای دارند. لوکاس در آنجا به عنوان " شاهزاده" معرفو است و مانند یک قهرمان ملی با وی برخورد می شود. باشگاه کلن در مرکز شهر قرار دارد اما لندن کمی متفاوت است و در این شهر آرسنال، چلسی و تاتنهام حضور دارند.

اما این روزها وقتی به باشگاه های بزرگ می روید چیزهای جذاب زیادی در پیرامون شما وجود دارند. آن ها امکانات فوق العاده دارند و وقتی به آنجا می روید یک زمین سبز و 22 بازیکن را خواهید دید. اگر در بالاترین سطح بازی کنید نباید مشکلی برای تطابق با دیگر تیم ها داشته باشید.

شما کسی مثل لوکاس را دارید که تمامی شرایط لازم دارد. سن خوب، قیمت خوب، تجربه ی بالا، زمان مناسب برای رفتن به کشور دیگر و اگر به تفاوت های فرهنگی و جامعه نیز دقت کند همه چیز درست است. دلیلی وجود ندارد که او در اینجا به موفقیت بزرگی نرسد."

منبع:arsenal.com

طبقه بندی: اخبار،  عکس، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 توسط بهنام

چت روم

آدرس جدید www.arsenalsport.sub.ir * www.arsenalsport.orq.ir * www.arsenalsport.hid.ir آدرس جدید

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic